Baliarne obchodu, a.s. Poprad

Každý zákazník, ktorý v termíne od 19.04. do 02.05.2018 v prevádzkach CBA VEREX zrealizuje nákup, súčasťou ktorého budú min. 2 výrobky spoločnosti Baliarne obchodu, a.s. Poprad  a vhodí pokladničný blok s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom do schránky umiestnenej v predajni, bude zaradený do žrebovania o 1x poukaz na 3-dňový pobyt pre 2 osoby s polpenziou a wellness v hoteli Aquacity Poprad.

Žrebovanie sa uskutoční 11.05.2018. Zoznam výhercov bude zverejnený v predajniach CBA VEREX a na www.cbaverex.sk od 18.05.2018.

Účastník súťaže dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Bližšie info v prevádzkach.