RAJO

Každý zákazník, ktorý v termíne od 19.10. do 01.11.2017 v prevádzkach CBA VEREX zrealizuje nákup, súčasťou ktorého budú min. 4 akékoľvek výrobky RAJO a vhodí pokladničný blok s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom do schránky umiestnenej v predajni, bude zaradený do žrebovania o výrobky Russel Hobs.
 
Žrebovanie sa uskutoční 10.11.2017. Zoznam výhercov bude zverejnený v predajniach CBA VEREX a na www.cbaverex.sk od 20.11.2017.

Účastník súťaže dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Bližšie info v prevádzkach.