VITANA

Každý zákazník, ktorý v termíne od 21.06. do 03.07.2018 v prevádzkach CBA VEREX zrealizuje nákup, súčasťou ktorého budú min. 3 výrobky na grilovanie spoločnosti Vitana, s.r.o. a vhodí pokladničný blok s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom do schránky umiestnenej v predajni, bude zaradený do žrebovania o praktické ceny:
1x gril
2x sada na grilovanie
10x Vitana kufrík korenín
10x chňapka s logom Vitana

Žrebovanie sa uskutoční 20.07.2018. Zoznam výhercov bude zverejnený v predajniach CBA VEREX a na www.cbaverex.sk od 27.7.2018.

Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže. Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov súťažiaci poskytne písomne s vlastnoručným podpisom a označením príslušného políčka na tlačive.

Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním a zverejnením osobných údajov udeľuje súťažiaci Usporiadateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Bližšie info v prevádzkach.