RED BULL

Zákazník, ktorý zakúpi v slovenských predajniach CBA v termíne od 3.5. do 31.5.2018 akýkoľvek ľubovoľný 1 ks Red Bull 250 ml, pošle pokladničný doklad s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo) do 1.6.2018 na adresu TIMP, s. r. o., P.O.BOX 136, 0,17 01, Považská Bystrica, bude zaradený do žrebovania o 50x 2 vstupenky na TOPFEST 2018.

Zoznam výhercov bude zverejnený v predajniach CBA a na www.timp.sk.

Účastník súťaže dáva súhlas usporiadateľovi k spracovaniu svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.