ACTIMEL

Každý zákazník, ktorý v termíne od 1.7. do 31.7.2018 v slovenských predajniach označených logom CBA nakúpi aspoň jedno balenie nápojov Actimel

4x100g alebo nápojov Actimel 8x100g ľubovoľnej príchute  a pošle SMS správu (bez diakritiky) v tvare: "CBA medzera CISLOBLOKU" a to na číslo 7007 bude zaradený do žrebovania o mixér značky Russell Hobbs v hodnote 59,90€.
Každý deň každého súťažného kola bude z platne registrovaných súťažných SMS správ vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získa mixér.

Viac info na http://www.actimel.sk/files/pravidla-sutaze_cba.pdf.

Účastník súťaže dáva súhlas usporiadateľovi k spracovaniu svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.